దసరా

రోజు 
తారిఖు
వారం
తిది
ఆశ్వయుజ శుద్ధ
అలంకరణ
1
28-09-11
బుధవారం 
పాడ్యమి 

శ్రీ  బాలా  త్రిపుర  సుందరీ  దేవి 
2
29-09-11
గురు వారం 
విదియ 

శ్రీ  గాయత్రి  దేవి 
3
30-09-11
శుక్రవారం 
తదియ 

శ్రీ  మహాలక్ష్మి   దేవి 
4
01-10-11
శనివారం 
చవితి 

శ్రీ  అన్నపూర్ణా  దేవి 
5
02-10-11
ఆదివారం 
పంచమి 
శ్రీ  లలితా త్రిపుర  సుందరీ దేవి 

6
03-10-11
సోమవారం 
సప్తమి 
(మూలా  నక్షత్రం)
శ్రీ   సరస్వతి  దేవి 
7
04-10-11
మంగళవారం 
అష్టమి 
శ్రీ  దుర్గా దేవి 

8
05-10-11
బుధ వారం 
నవమి 
శ్రీ  మహిషాసురమర్ధిని దేవి  

9
06-10-11
గురువారం 
 దశమి 
(విజయ  దశమి )
శ్రీ  రాజరాజేశ్వరి   దేవి  

ఇక్కడ చూడండి