ఆహార నిల్వలు

ఓం
ఎందుకు నిల్వ చేస్తున్నాము?ఏమి నిల్వ చేస్తున్నాము ?ఏమి మిగులు తుంది ?
డబ్బుకోసం రంగు పానీయాలు నీళ్ళు వెళ్ళి డబ్బాలో ఉంటాయి.
డబ్బుకోసం పళ్ళ రసాలు Tetra pack.
డబ్బుకోసం Food substitutesచక్కెర/పంచదార,బెల్లం,బియ్యం,ఆకుకూరలు,పళ్ళు
డబ్బుకోసం పైవన్నీపర్యావరణ కాలుష్యం