నేను గతంలో హెచ్చరించాను ఇప్పుడు అదే జరిగింది

1. మురికి కాలవలో ఒక వర్గం లోని కొందరు షరాయి దాస్తున్నారు
2. అదే వర్గం నకిలీ డబ్బును ఎన్నికలలో పంచుతున్న
3. అదే వర్గం ఒక వార్తాపత్రిక నడుపుతుంది
4. ఆ వర్గం అనపర్తిలో ఉన్న వ్యాపారస్తులను మందు బాబులను చేసి డబ్బు దోచుకుంటుంది
5. ఆ వర్గం లో కొందరు ATM లోనే నగదు మాయం చేస్తున్నారు
6. ఆ వర్గంలో ఇంకొందరు ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించేలా petrol bunks దగ్గర రహదారి దిగ్బంధనం చేస్తున్నారు
7. ఆ వర్గంలో కొందరు క్రైస్తవులను ఎమారుస్తున్నారు
8. ఆ వర్గంలో కొందరు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక నాయకుడిని తమ నాయకురాలిని పెళ్లి చేసుకోమని బెదిరిస్తున్నారు
9. ఆ వర్గంలో కొందరు ఆ నాయకుడు నటిస్తున్న చిత్రం ఆపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు

ఈ 9 వర్ణాల ఆ సంస్థను మూయించేద్దం, ఆ వర్గం దోపిడీని అన్నదాతకు ఇప్పిద్దాం!
--
Thanks
Prasad
http://gpv-buddha.blogspot.in
"When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others ."