ఇంట్లో wi-fi hotspot 3g modem కలపనక్కర్లేకుండా పనిచేస్తుంది మీరు కూడా ప్రయత్నించండి!

huawei-e5220s-1-data-card

Specifications of Huawei E5220s-1 Data Card

General
Brand Huawei
Model E5220s-1
Part Number E5220
Form Factor Mobile Wi-Fi
In The Box Datacard, Product Information
System Requirements
Operating System Windows, Mac
Modem
Network Type HSPA+, HSDPA, HSUPA
Connectivity Speed
HSDPA 21 Mbps
Bandwidth
UMTS(3G) 2100 MHz
GSM (EDGE/GPRS) 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz
Memory Support
Memory Capacity 0 GB
Additional Features
External Interface USB 2.0
Indicator Signal, Wi-Fi, Battery, SMS, Power
Voice Support No Call Support
SMS Support Yes
Other Features Easy to Use, Support MW App, Easy to Manage MW on Screen, Support 4 hours Working Time and 200 hours Standby Time, Wi-Fi Certified
Dimensions
Width 90.5 mm
Height 14.4 mm
Depth 56 mm
Weight 66 g (Including Battery) g
Warranty
Warranty Summary 1 Year Domestic Carry In Warranty
Service Type Carry In
Not Covered in Warranty Physical Damage will Not be Entitled for Warranty
Domestic Term 1 Year

ఇవి వాడు ఇచ్చినవి!