share ధర ౧౦౦౦ రూపాయలకు మించరాదు!

వెయ్య రూపాయలకు మించిన shares ను విభజించి వెయ్యకు తక్కువ చెయ్యాలి, లేకపోతె ఒకేసారి నష్టాలు వస్తే చాలా మంది ములిగిపోతారు!
ఏ share aయినా వెయ్య దాటితే దాన్ని ౨ గా విడగొట్టాలి!