సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు
Happy pongal

1 comment:

  1. మీకు, మీ కుటుంబానికి, బంధు మిత్రులకు మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

    శి. రా. రావు
    సంక్రాంతి లక్ష్మి _శిరాకదంబం

    ReplyDelete

తెలుగులో వ్రాయడానికి http://www.google.com/ime/transliteration/ ఉపయోగించండి.