నూరు శాతం పూర్తయిన గ్నోమ్‌ తెలుగీకరణ

కంప్యూటర్ విజ్ఞాన సర్వస్వంలో తెలుగు మరో మైలు రాయిని దాటింది. కంప్యూటర్ని పూర్తిగా తెలుగులో వాడుకోవడానికి, నూరు శాతం తెలుగీకరణ పూర్తయింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా స్వేచ్ఛ సంస్థతో పాటు అనేక మంది వ్యక్తుల వ్యక్తిగత సహకారంతో చేసిన కృషి వలన, ఇప్పటి వరకు కంప్యూటర్లో చేయదగిన అన్ని పనులను ఇంగ్లీషు వంటి  ఇతర భాషలలోనే కాకుండా పూర్తిగా తెలుగులో నూ చేయవచ్చు.
     ప్రతి ఆపరేటింగ్ వ్యవస్థ (ఆపరేటింగ్ సిస్టం)లోనూ వినియోగదారుడు (యూజర్) సాఫ్ట్వేర్లను, ఇతర సాఫ్ట్వేర్  పరికరాలను వాడుకోవడానికి గల యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పటి వరకు ఇంగ్లీషు లోనే ఉంది. కాని ఇప్పుడు గ్నూ/లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ వ్యవస్థలో గ్నోమ్‌ డెస్క్ టాప్ ఆవరణం ఇక నుండి  పూర్తిగా తెలుగులోనే వాడుకోవడానికి అనుగుణంగా అభివృధ్ధి చేయబడింది. గ్నూ/లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ వ్యవస్థ గ్నూ ప్రోజెక్ట్ లో భాగంగా ఉండటం మూలంగాను మరియు యూనీకోడ్ కు మద్దతు ఉండటం వలననే కంప్యూటర్ ను ఆయా స్థానిక భాషలలో మార్చుకోవడానికి మరియు వాడుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంది. సాధారణ కంప్యూటర్ వినియోగదారుల కోసం, విజ్ఞాన అభివృధ్ధి కోసం జి పి ఎల్ లైసెన్స్ తో గ్నూ ప్రోజెక్టు సహాయపడుతోంది. ఇందువల్ల ఎంతో వ్యయం ఆదా అవుతుంది. అదే ఇతర ప్రొప్రయిటరీ సాఫ్ట్వేర్ ల వలన లక్షల రూపాయల ధనం వెచ్చించాల్సి వస్తుంది.