నేను తప్పు చెయ్యలేదు అలా చూస్తే.

ఇది నేటి అభ్యుదయ వాదుల వాదన, ఇది వేరే చెప్పక్కర్లేదు అనుకుంటా ఇంకెవరు జగన్ గురించే.

అతని చేతులు నాకిన వాళ్ళు సంతకాలు పెట్టడానికి రావడం కూడా గొప్పగా చెప్పుకునే సాక్షి గురించి కూడా.

అసలే మన దేశంలో ప్రజలకు పౌష్టికాహారం లోపం పెరిగిపోతుంది అని దోచుకు పోతున్న దేశాలు గగ్గోలు పెడుతుంటే, ప్రజలకు అవసరమైన ఇనుమును విదేశాలకు అమ్మి అదికూడా అక్రమ మార్గంలో (అసలు ఖనిజాలు అమ్మడమే నేరం మళ్ళీ అక్రమం సక్రమం ఏమిటి నా తలకాయ), నేను ఆ section పరిధిలో విచారణకు అర్హుడను కాను అని వాదిస్తూ ఉండటం చూస్తుంటే డిల్లీలో అత్యాచారం చేసిన వాళ్ళు మేము అత్యాచారం చేసినట్టు చూసిన సాక్షి లేడు అన్నట్టు వాదిస్తున్నట్టు ఉంది.