తమలోని కోర్కెలు చెత్తగా ఉంటే వీటికి మద్దతు ఇస్తారు


ఈ తీర్పును వ్యతిరేకిస్తున్న వాళ్ళ గురించి
http://www.eenadu.net/news/newsitem.aspx?item=story&no=1
ఇక్కడ మనం అర్ధం చేసుకోవలిసినది అసలు వాళ్ళు ఇలా ఎందుకు మారారు వాళ్ళను మామూలుగా మార్చలేమా అని కూడా.
--
Thanks
Prasad
http://gpv-buddha.blogspot.in
"When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others ."