నా పుట్టునరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అందరికీ ధన్యవాదాలు, ఆశిస్సులు ఇచ్చినవారికి పాదాభివందనం