వాస్తవ ప్రపంచంలో జీవించండి....

స్వామి:తెప్పించాను కానీ వాళ్ళు వాడట్లేదు అని తెలిసింది, ఎలా నమ్మించగలను నిరూపించాలి నేను తప్పు చెయ్యలేదు అని?
మనందరి కోసము: కొన్ని కొన్ని సలహాలు పాటిస్తే ఈ ప్రపంచంలో జీవనం చా...
స్నేహితుడు:ఇవే బాధలు, సరే నిషేదించ వలిసిన వస్తువులు చెబుతాను, మొదటగా Mobile Phone ఎందుకు అంటే అవి మనిషిని వాస్తవ ప్రపంచానికి దూరం చేస్తున్నాయి, తరువాత అవాస్తవ ఆటలు ఇవి శరీరానికి ఏవిధమైన శ్రమ ఇవ్వకపోగా మీ బుధ్ధిని నసింపజేస్తుంది.
ఆంధ్రుడు: అదేమిటి అవి మనల్ని ఉత్తేజ పరచడానికి కదా వింటున్నారు కదా అని నువ్వేది చెప్పినా వీనేస్తాము అనుకుంటున్నావా?
స్నేహితుడు:సరే కారణం చెప్పిన తరువాత నిషేదించ వల్సిన వస్తువు గురించి నీచేతే చెప్పిస్తాను
ఆంధ్రుడు: సరే చూద్దాం నీ ధైర్యం నీది, నాది నాది.
స్నేహితుడు: మొదట ఆ నాది నాది వదిలితే మనం చాలా సుఖమైన జీవితం అవలంభిస్తాం, వస్తు ప్రీతి ఉండాలి కానీ వస్తువు మనిషికన్నా గొప్పది కాకూడదు.
ఆంధ్రుడు: అంటే ఎవరైనా వస్తువు నాకు ఇచ్చేయి అంటే ఇచ్చేయాలా?
స్నేహితుడు: వాళ్ళ వస్తు ప్రీతి మీకు లేదు అని సంతోషించండి, ఇవ్వడం వలన మీ మానవ బంధం బలపడుతుంది అంటే ఇచ్చేయండి లేకపోతే మానేయ్యండి. సరే మనం ప్రస్తుతానికి వదల వలసిన వస్తువుల గురించి చర్చించుకుంటున్నాం, మొదటగా అవాస్తవిక ఆటలు అని నేను అన్నాను కాదు అని ఆయన అభిప్రాయం, ఇప్పుడు నేను కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తాను మీరు సమాధానం చెప్పండి, మొదటిగా మనకి శక్తి ఎలా వస్తుంది?
సభికుడు ౧: బాగా ఆహారం తింటే వస్తుంది
సభికుడు ౨: కాదు ఎక్కువగా తిన్నా శారీరక శ్రమ చేస్తే తిన్న ఆహారం వంటబట్టి శరీరం ధృడంగా మారుతుంది.
సభికుడు ౩: ఆయన చెప్పినది ఒక్కటే కాదు మానసిక ఉల్లాసం కలిగినప్పుడు కూడా ధృడంగా అవుతుంది.
స్నేహితుడు:ఇక మీ వంతు మూడవ ఆయన చెప్పినదానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను మరి మీ అభిప్రాయం?
ఆంధ్రుడు: అంటే ఆటలు ఆడాలి!
స్నేహితుడు:ఎలాంటి ఆటలు?
ఆంధ్రుడు: Cricket Hockey లాంటివి, చిన్న పిల్లలైతే నేలా బండా ఆడుకోవచ్చు దాగుడుమూతలు ఆడుకోవచ్చు
స్నేహితుడు:మరి ఇవి ఆడాలి అంటే ఏమి చెయ్యాలి?
ఆంధ్రుడు: ఏమిచెయ్యాలి? మీరే చెప్పండి!
స్నేహితుడు: నేను ముందే చెప్పాను మీరు ఒప్పుకోలేదు, మరి ఇప్పుడు మీరు వాస్తవిక ఆటలు గురించి చెబుతున్నారు.
ఆంధ్రుడు: ఆ మీరు ప్రశ్నలు వేసి నన్ను తికమక పెడుతున్నారు, సరే నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న వేస్తాను, చెప్పండి కొంతమందిని ఆటలో అరటిపండును చేస్తారు మరి వాళ్ళ పరిస్థితి?
స్నేహితుడు: వాళ్ళు స్వతహాగా తప్పుకుని వ్యాయామం చేసుకోవచ్చు.
ఆంధ్రుడు: మరి మీరు ఆ మూడవ సభికుడు చెప్పినట్టు మానసిక ఉల్లాసం అతను కోల్పోతున్నాడు కదా?
స్నేహితుడు: ఆలాంటి వారి కోసం మనం పూర్వికులు కూర్చుని ఆడే ఆటలు చదరంగం, పరమపధసోపానం లాంటివి చేసారు.
ఆంధ్రుడు: సరే ఇక్కడ కూడా ఇంకో ఆలోచించాల్సిన విషయం ఉంది, అది ఒకళ్ళు ఒదోపోవడం అన్నది ఎప్పటికీ నిజమే కదా!
స్నేహితుడు: గెలుపు ఓటమి అన్నవి ఎప్పటికీ శాస్వతం కావు మానవ బంధాలే శాస్వతం అన్న నిజం గెలిచినా వారికైనా ఓడిపోయిన వారికైనా చెప్పడం మంచిది, అది పెద్దల బాధ్యత.
ఆంధ్రుడు:అంటే మనం జీవితాంతం ఇంకొకరి మాటలు వింటూనే ఉండాలా?
స్నేహితుడు: అందుకే నేను అవాస్తవిక ప్రపంచానికి దూరంగా ఉండాలి అంటున్నాను, ఈ అవాస్తవిక ప్రపంచంలో నేను చెప్పినదే నిజం నేను చేసేదే సరైనది అనే నమ్మకం అందరికీ ఉంది. ఉదాహరణకు ప్రస్తుతం అవాస్తవిక పాటశాలలు చాలా ఉన్నాయి
ఆంధ్రుడు:ఏమిటి, నిజంగా నా?
(సశేషం..)