అందరూ మంచి వాళ్ళు కావాలి అని కోరుకుంటాం కానీ హేళన చెయ్యడం మాత్రం మానం.

ప్రతీ ఒక్కడూ పనిచేస్తూ ఉండటమే కావాలి, కానీ ఉద్యోగాలు మాత్రమే లేవు!
స్నేహితుడు: పని వాళ్ళుగా, తమకు భోజనం దక్కాలి అంటే ఇంకొకరి మీద ఆధార పడటం, అది వట్టి ప్రపంచ ద్రవ్య సంస్థ మాత్రమె కాదు కిరస్తానీ సంస్థలు భూస్వాములు కోరుకునేదే.
ఆంధ్రుడు: అంటే కిరస్తానీ సంస్థలు అదే చేస్తున్నాయా?
స్నేహితుడు: అవును, ఆదివారం సెలవు అందరికీ కానీ మారిన వాళ్లకు మాత్రం కాదు, ఆ రోజు వాళ్ళు పని చెయ్యడం మానేసి ఆ కిరస్తానీ అభిప్రాయాలు వినాలి, దీనివల్ల రెండు నష్టాలు మొదటిది వాళ్ళ ఇంట్లో పని జరగదు, రెండవది బయట వారికి శబ్ద కాలుష్యం.
ఆంధ్రుడు:  మీతో ముందే చెప్పాను వాళ్ళు అలా మారడానికి కారణం మీరు హేళన చెయ్యడం.
స్నేహితుడు: నిజమే చేసాము, లావుగా ఉన్నవాడిని బక్కగా ఉన్నవాడిని, తరువాత అర్ధం అయ్యింది ఈ విపరీతాలకు కారణం వాళ్ళను హేళన చెయ్యడం అని. ఇక నీ గురించి చెప్పు నువ్వు లావుగా ఉన్నవాణ్ణి హేళన చెయ్యలేదా?
ఆంధ్రుడు: నేనేమీ చెయ్యలేదు.
స్నేహితుడు: నీ హావభావలె చెబుతున్నాయి నువ్వు చేసావో లేదో, సరే నిన్ను నిందిస్తే ఏమి లాభం, ప్రజలు అర్ధం చేసుకోవాలి. హేళన చెయ్యడం వలన నీకు ఆత్మసంతృప్తి కలుగుతుంది కానీ ఇంకొకరు బాధ పడ్డారు అని అర్ధం చేసుకోవాలి. కిరస్తానీ సంస్థలు మాట మార్పుడులకు ఎన్నుకున్న విధానాలు కూడా అవే, అవహేళనకు గురైనా అంగవైకల్యం ఉన్నా చేరదీసి అక్కడి వారి పాపాలను ఇక్కడి వాళ్ళ చేత తాగిస్తున్నారు. వాళ్ళను శుభ్రం చేసి ఆ మలినాలను ఇక్కడి వారి మీదకు గుమ్మరిస్తున్నారు.
ఆంధ్రుడు: అంటే హేళనకు గురైన వాళ్ళు ఇంకొకరి పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటున్నారా?
స్నేహితుడు: అవును, అంతే కాదు హేళనకు గురైన వాళ్ళు పనికి వచ్చే వస్తువులను తీసుకుని పనికిరాని వస్తువులుగా తయారు చేస్తున్నారు.
ఆంధ్రుడు: పనికి రాని వస్తువులు అంటే
స్నేహితుడు: మానవ నిర్మాణానికి కానీ జీవి నిర్మాణానికి కావలిసిన అణువులను, మనిషికి హాని కల్పించే వస్తువులుగా తయారు చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు పీడన శక్తిని ఉపయోగించి జీవికి హాని కలిగించే వస్తువులు.
ఆంధ్రుడు: వాటి పేర్లు?
స్నేహితుడు: తెలిసి కూడా అడుగుతున్నావు, ఒకసారి Naxals దగ్గరకు వెళ్ళు, వాళ్ళ చేతులలో ఎప్పుడూ ఉంటాయి.
ఆంధ్రుడు: వాళ్ళకు తెలియదా?
స్నేహితుడు:తెలియదు అని నేను ఎప్పటికీ అనను కానీ ద్వేషం భయం ఈర్ష్య, అన్నిటికన్నా అత్యంత హేయమైన అభిమనత్వం అన్వయత్వం.
ఆంధ్రుడు: అంటే?
స్నేహితుడు: గతంలో చెడ్డ వాళ్ళను చూపించి అలా బ్రతికితే పున్నమ నరకాలు ప్రాప్తిస్తాయి అని చెప్పేవారు, కానీ ఇప్పటి జనాలకు కొంతమంది అలా జీవించు పర్వాలేదు పున్నమ నరకాలు లేవు అని చెప్పి చెడ్డ వాళ్ళను ఆదర్శ వంతులుగా చూపిస్తున్నారు, అలా జీవించేలా చేస్తున్నారు.
ఆంధ్రుడు: అర్ధం కాలేదు!
స్నేహితుడు: గతంలో ధనవంతుడు పేదవాడిని కొట్టి పని చేయించుకునే వాడు, ఇప్పటికీ ఆ స్థితి మారలేదు కానీ ఇప్పుడు అందరూ అదే పని చేస్తున్నారు.
(సశేషం...)